Current track

Title

Artist

Current show

Ρεμπέτικα

22:00 24:00

Current show

Ρεμπέτικα

22:00 24:00


Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας! Τι συμβαίνει τελικά; Επισημάνσεις και προτάσεις από τον Λ. Κωστόπουλο…

Written by on 18 Δεκεμβρίου 2019

Στην κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα αναφορικά με την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας αναφέρεται σε άρθρο-παρέμβαση του ο πρόεδρος της Π.Ε.Λ Λεωνίδας Κωστόπουλος επισημαίνοντας  ζητήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν και προτείνοντας παράλληλα, πως το ακατέργαστο διαμάντι της πόλης θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης…

Διαβάστε χαρακτηριστικά

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κινητικότητα και ενδιαφέρον με ερωτήσεις βουλευτών του Νομού Φθιώτιδας στην Βουλή των Ελλήνων, όπως και τοπικών παραγόντων των φορέων, για την επαναλειτουργία της ”Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας”.

Θα ήθελα να εκφράσω τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις μου σχετικά με το πέμπτο μέρος του Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/01-04-19 κ΄ 81/28-05-19 του ΝΟΜΟΥ ΥΠ΄ΑΡ. 4605 του Υπουργείου Οικονομίας κ΄ Ανάπτυξης, που αναφέρεται στην ” σύσταση φορέα διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και εγκαταστάσεων της Π.Ε.Λ. Κατ΄ αρχήν ζητούμενο εδώ και αρκετά χρόνια , ήταν να αποδοθεί και διοικηθεί η Π.Ε.Λ., από τους τοπικούς φορείς του Νομού Φθιώτιδας και να δοθεί η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκ των έσω και πραγματικά είναι θετικό που αυτό προβλέπεται και ικανοποιείται στον συγκεκριμένο Νόμο.

Περαιτέρω όμως , έχω την αντίληψη με κάθε επίγνωση της σημερινής κατάστασης του φορέα, ότι δεν δίνεται η δυνατότητα και ο ευρύτερος ορίζοντας βιωσιμότητας και εύρυθμης λειτουργίας του νέου σχήματος, όπως περιγράφεται ο τίτλος του στον νόμο.

Παρατηρώ και επισημαίνω τα παρακάτω:

1) Δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος το νομοθετικό πλαίσιο πού θα διέπει την παραχώρηση της ”Π.Ε.Λ.” στο νέο φορέα. Επισημαίνω ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, γιατί η ιδιοκτησία της Π.Ε.Λ. δεν ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, αλλά στο ήδη υπάρχον Νομικό Πρόσωπο.
2) Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου φορέα δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου και δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμμετέχει ως μέτοχος και το Δημόσιο.
3) Ο νέος φορέας, υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα , υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του ΝΠΔΔ ” Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ”. Δηλαδή καθίσταται αυτόματα καθολικός διάδοχος δυσλειτουργιών του παρελθόντος και όμηρος της διαχείρισης αμέτρητων εκκρεμών ζητημάτων που δεν έχουν διερευνηθεί στην ολότητα. Το διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει στον νέο φορέα , θα έχει να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τις δυσλειτουργίες των προηγουμένων ετών, παρά να σχεδιάσει για το μέλλον και θα εμπλακεί σε ένα κυκεώνα δικαστικών υποθέσεων και γραφειοκρατίας , ενώ δεν διασφαλίζονται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ.από τις απαιτήσεις των πιστωτών και του Δημοσίου. (Άλλωστε από ΝΠΔΔ γίνεται Ανώνυμος Εταιρεία, εγγράφεται στο ΓΕΜΗ ως ΝΠΙΔ και εντάσσεται αυτόματα στον εμπορικό νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.
4) Το μετοχικό κεφάλαιο του νέου φορέα ” 170.000 ” ευρώ είναι ανεπαρκέστατο για την αναβάθμιση και εξέλιξη του εκθεσιακού κέντρου και υπάρχει κίνδυνος δέσμευσής του, απ’ τους πιστωτές.
5) Σε περίπτωση που στην πρώτη πενταετία λειτουργίας ο νέος φορέας δεν έχει προβεί σε ουδεμία ενέργεια σύμφωνα με το καταστατικό του σκοπό και τους όρους της παραχώρησης και ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας η λειτουργία του , δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το μέλλον του νομικού προσώπου και της περιουσίας αυτού.
6) Υπάρχει ακόμη σε εξέλιξη η διαχείριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον φορέα Π.Ε.Λ., από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και αποτελεί τροχοπέδη για τη λειτουργία του νέου φορέα, γιατί θέτει σειρά συστάσεων και χωρίς την τήρηση των συγκεκριμένων κανόνων θα είναι αδύνατον να προχωρήσει η νέα εταιρία.
7) Εντός μηνός απ΄ την ψήφιση του νόμου , έπρεπε με υπουργική απόφαση, να συγκροτηθεί επταμελής επιτροπή για την καταγραφή – απογραφή της κατάστασης της Π.Ε.Λ. (δυστυχώς μεγάλο μέρος του αρχείου οικονομικών δεδομένων , δεν βρέθηκε ποτέ από την σημερινή διοίκηση) και να υποβληθεί πόρισμα, το αργότερο εντός εξαμήνου, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Μετά θα ακολουθούσαν εντός δύο μηνών, κοινές υπουργικές αποφάσεις για την κατάργηση του παλαιού φορέα και κάθε άλλο θέμα που θα εξυπηρετούσε την σύσταση της” Α.Ε. Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Ο.Τ.Α.”

Μέχρι τώρα δεν έγινε καμιά ενέργεια σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, θεωρώ παρά τις καλές προθέσεις του νομοθετήματος, είναι ανέφικτο με τις σημερινές συνθήκες να προχωρήσει ένα τέτοιο σχήμα εταιρείας, που το καθιστά ως καθολικό διάδοχο, όμηρο όλων των αμαρτιών και δυσλειτουργιών του παρελθόντος.

Προτείνω την τροποποίηση του νομικού πλαισίου, με τη δημιουργία ενός νέου φορέα, απαλλαγμένου από οποιαδήποτε υποχρέωση και να τεθεί το παλαιό πρόσωπο υπό εκκαθάριση.

Το νέο σχήμα θα ήταν σημαντικό να λειτουργήσει με τη σύμπραξη του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με όρους που θα το καθιστούν μακροπρόθεσμα βιώσιμο και όχι σύντομα θνησιγενές.

ΛΑΜΙΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Λ.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published.Personel Sağlık