Current track

Title

Artist

Current show

Λαϊκά

00:00 06:00

Current show

Λαϊκά

00:00 06:00


Λαμία: Συνεδριάζει σήμερα για την ακύρωση (;) του… ΧΥΤΑ το Δημοτικό Συμβούλιο

Written by on 27 Μαΐου 2020

Την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 18.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑ: Ορισμός της εξ αναβολής  συνεδρίασης της 4ης σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου-

Έχοντας υπόψη:

1/ το γεγονός ότι με την  υπ.αριθ.πρωτ.12309/12-03-2020 πρόσκληση μας είχαμε ορίσει την 4η σύγκληση και συνεδρίαση [κεκλεισμένων των  θυρών], του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, για την 18η του μηνός Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2/ το γεγονός ότι, με την 12669/16-03-2020 απόφασή μας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 3 παρ.10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, αναβάλαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, που είχε προγραμματιστεί για τις 18/03/2020 και ώρα 18.00, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ.12309/12-03-2020 πρόσκληση, για λόγους ανώτερης βίας [την ανάγκη να προστατευθούν άτομα που ανήκουν σε  ευπαθείς ομάδες (Δημοτικοί σύμβουλοι, δημότες, δημοτικοί υπάλληλοι) που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, από την εξάπλωση του Κορονοϊού-Covid 19]ορίζοντας ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ανωτέρω άρθρο 3 παρ.10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε εξ’ αναβολής,  συνεδρίαση της 4ης σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 27ην του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην υπ. αριθ.πρωτ.12309/12-03-2020 πρόσκληση μας.

Καλείστε  να προσέλθετε στην ανωτέρω συνεδρίαση που  θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των  θυρών [πλην των εκπροσώπων των  ΜΜΕ και ένας ανά μέσο], σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούμε το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25/05/2020 και ώρα 12.00΄, να δηλώσετε στη Γραμματεία του Δ.Σ., αν, στην εν λόγω συνεδρίαση, θα έχετε φυσική παρουσία, ή θα συμμετέχετε σ’ αυτή με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα στην αίθουσα συνεδριάσεων, για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε με τηλεδιάσκεψη, σας ενημερώνουμε  ότι  θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο :  https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   27-05-2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  18405 /22-05-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
Θέμα 1ο Ενημέρωση – συζήτηση για τη συλλογή-αποκομιδή  και διάθεση απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 2ο Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24/09/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωση διαδικασίας – Ανάκληση διακήρυξης  του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την με αριθμό 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος

Το δελτίο Τύπου του Νίκου Σταυρογιάννη 

 

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1ο Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 2ο Περί «Λήψης μέτρων ελάφρυνσης  επιχειρήσεων  που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 3ο Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιέων & «Αστικού Κτελ Λαμίας Α.Ε
Εισηγητής Δήμαρχος
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 4ο Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες .
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 5ο Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων
Εισηγητής Δήμαρχος

Κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε,

Εν όψει της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και με δεδομένο ότι, αν και έχει περάσει εύλογο χρονικό διάστημα, δεν έχω λάβει καμία απάντηση επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που τέθηκαν στα επισυναπτόμενα έγγραφα, αναμένω άμεσα την έγγραφη απάντησή σας.

Κατ΄επανάληψη έχει επισημανθεί από την Παράταξή μας, και όχι μόνο, ότι η θέση του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» ως καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα για την διαχείριση των απορριμμάτων και για λογαριασμό του οποίου (Κυρίου του έργου) υλοποιείται η τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία για το έργο  με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» είναι καίριας σημασίας για τη συζήτηση και λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το δεύτερο (2ο) θέμα της 9ης Συνεδρίασης είναι μείζον για το μέλλον της ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων και όχι μόνο καθώς ο ΧΥΤΑ Λαμίας εξυπηρετεί και άλλους Δήμους. 

Mε εκτίμηση, 
 
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαμιέων
Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης 
πρώην Δήμαρχος Λαμιέων

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published.Personel Sağlık